საზოგადოება “ჯეორეა” მომსახურებას ანხორციელებს ხელშეკრულების საფუძველზე, დეტალურად გაეცანით დათვალიერების “ხელშეკრულებას” “გირაო”, “ყიდვა”, “ქირა”.