LOGO

საზოგადოება ჯეორეა

საზოგადოება "ჯეორეა" რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.კომპანია ბაზარზე ოპერირებს 2017 წლიდან.

გთავაზობთ რამდენიმე სახის მომსახურებას:

1) უძრავი ქონების კუთხით საშუამავლო მომსახურება. ობიექტების, ყიდვა/გაყიდვა, ქირაობა/გაქირავება, გირაობა/დაგირავება.

2)იურიდიული მომსახურება

საზოგადოება “ჯეორეა” ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სამოქალაქო სამართლის სხვადასხვა სფეროში მათ შორის, მშენებლობაში, დაზღვევაში, უძრავ ქონებასა და საბანკო სამართალში, ინტელექტუალურ სამართალში, ლიცენზიებსა და ნებართვებში, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებაში, სახელმწიფო შესყიდვები/ტენდერესა და პრივატიზაციის პროცესშიმაღალკვალიფიციური მომსახურების სრულ პაკეტს სთავაზობს.

შემოთავაზებული მომსახურება მოიცავს; 

– ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციების გაცემას; 

– დოკუმენტაციის დამუშავებასა და შესაბამისი რეკომენდაციების ან/და დასკვნების მომზადებას სამოქალაქო სამართლის სფეროს მიკუთვნებულ ნებისმიერ საკითხზე; 

– ნებისმიერი ტიპის გარიგებაში მონაწილეობასა და ხელშეკრულების მომზადებას

– სარჩელის, შესაგებლის, შეგებებული სარჩელის და სხვა დავასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადებას;

– ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებების დაცვას როგორც სამივე ინსტანციის სასამართლოში, ასევე მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

სისხლის სამართალი

– ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციების გაცემას; 

– სისხლის სამართლის საქმის მასალების დამუშავებასა და შესაბამისი რეკომენდაციების ან/და დასკვნების მომზადებას

– სხვადასხვა საგამოძიებო ორგანოში ან/და სასამართლოში წარსადგენი საჩივრის, განცხადების ან/და შუამდგომლობის მომზადებას;

– კომპანიაში ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებში და საგადასახადო შემოწმების პროცესში მონაწილეობას და კომპანიის ინტერესების დაცვას;

– მოწმის, დაზარალებულისა და ბრალდებულის ინტერესების დაცვას საგამოძიებო ორგანოში და სამივე ინსტანციის სასამართლოში;

– ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს წინაშე.


3)დასუფთავების სამსახური


სადარბაზოს დასუფთავება

„სუფთა და მოვლილი სადარბაზო ოჯახის სარკეაო,“- ნათქვამია  როგოც ეზოს, სახლს, ოთახს თუ სამზარეულოს სჭირდება მუდმივი დალაგება-დასუფთავება, ისე სადარბაზოს სჭირდება ინტენსიური მოვლა. თუ თქვენ გსურთ, თქვენი კორპუსის სადარბაზო მუდმივად მოვლილი და სუფთა იყოს, მაშინ აუცილებლად Mycleaner-ის პროფესიონალ გუნდს უნდა მიმართოთ!

ჩვენი დიასახლისები გაგიწევენ პროფესიონალურ მომსახურებას ისეთ სერვისებზე, როგორიც არის:

1. იგვება და იწმინდება მთავარი შესასვლელი

2. იგვება და იწმინდება ყველა სართული და კიბე

3. იგვება და იწმინდება ლიფტი

4. ხდება მტვრის აღება მშრალად როგორც კედლებიდან ასევე ჭერიდან

5. ვიღებთ მტვერს მოაჯირებიდან

6. იგვება და იწმინდება ყველა კიბე და კიბის უჯრედი


სტანდარტული დალაგება და სახლის დალაგება

1. იგვება და იწმინდება იატაკი

2. იწმინდება პლინტუსები

3. იღება მტვერი გასანათებელი საშუალებებიდან ბრებიდან – სიმაღლე არაუმეტეს 2 მეტრი

4. ფანჯრის რაფების და ფანჯარაზე არსებული ლაქების გაწმენდა – ფანჯრები მთლიანად არ იწმინდება

5. იწმინდება კარები

6. იწმინდება სარკეები მინის ზედაპირები

7. იღება მტვერი აქსესუარებიდან და დიზაინის ელემენტებიდან

8. იწმინდება მყარი ზედაპირის მქონე ავეჯი

9. იღება მტვერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკიდან

10. ონკანების, ნიჟარების და უნიტაზების გაწმენდა დეზინფექცია

11. კაფელის ლოკალური გასუფთავება იმ ადგილებში სადაც დაბინძურებულია ( კაფელი არ იხეხება, მხოლოდ იწმინდება სველი წესით)

12. საშხაპის და აბაზანების გარეცხვა

13. გაზქურის გასუფთავება

14. მაცივრის გასუფთავება გარედან

15. ღუმელის გასუფთავება გარედან

16. მიკროტალღური ღუმელის გასუფთავება გარედან

17. სამზარეულო გარნიტურის გასუფთავება გარედან

18. სამზარეულოში ცხიმის და ლაქების მოშორება – სიმაღლე არაუმეტეს 2 მეტრი

19. ნაგვის ურნის გარეცხვა

20. ნაგვის გატანა – არაუმეტეს 10 კგ

21. პოლიეთილენის გამოცვლა ნაგვის ურნაში

22. გარეცხვა და დეზინფექცია ნაგვის ურნის შესანახი ადგილის


გენერალური დალაგება

1. იგვება და იწმინდება იატაკი და ხალიჩა

2. იწმინდება პლინტუსები

3. იღება მტვერი ბრებიდან და ჭაღიდან

4. კედლების ლოკალური გაწმენდა ჭუჭყისაგან – თუ ამის საშუალებას იძლევა კედლის საფარი

5. ფანჯრების, ფანჯრის რაფების, მინების და ჩარჩოების გაწმენდა

6. იღება მტვერი კარნიზებიდან

7. იღება მტვერი კონდიციონერიდან

8. იწმინდება კარებები

9. იწმინდება სარკეები და მინის ზედაპირები

10. იღება მტვერი აქსესუარებიდან, დიზაინის ელემენტებიდან

11. ავეჯის გაწმენდა შიგნიდან და გარედან – თუ ისინი განთავისუფლებულია ნივთებისაგან

12. ტყავის ავეჯის მოვლა სპეციალური ხსნარით

13. რბილი ავეჯი იწმინდება მტვერსასრუტით

14. იღება მტვერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკიდან

15. ონკანების, ნიჟარების და უნიტაზების გაწმენდა

16. კაფელის გახეხვა ჭერინად იატაკამდე

17. მეტლახის გახეხვა გასუფთავება

18. საშხაპის და აბაზანის გარეცხვა

19. ნაგვის ურნის გარეცხვა

20. ნაგვის გატანა ნაგვის კონტეინერთან – არაუმეტეს 10 კგ

21. პოლიეთილენის გამოცვლა ნაგვის ურნაში

22. გარეცხვა ნაგვის ურნის შესანახი ადგილის

23. სამზარეულოს კაფელის გახეხვა

24. ცხიმების მოცილება

25. სამზარეულო გარნიტურის გაწმენდა შიგნიდან და გარედან – თუ ისინი განთავისუფლებულია ნივთებისგან

26. მაცივრის გახეხვა გარედან და შიგნიდან – თუ განთავისუფლებულია

27. გაზქურის გახეხვა და ცხიმის მოშორება როგორც გარედან ასევე შიგნიდან

28. ელქტრო ღუმელის გასუფთავება გარედან

29. მიკროტალღური ფეჩის გასუფთავება გარედან და შიგნიდან

30. ასევე კედლებიდან ჭუჭყუისა და ცხიმების მოცილება – თუ კედლის ზედაპირი იძლევა ამის საშუალებას

31. მტვრის აღება სამზარეულოს ტექნიკიდან32. ონკანისა და ნიჟარის გაწმენდა დეზინფექცია